HEM

 SAMTAL, FÖRSTÅELSE, DÖDSCOACHING

& SORGBEARBETNING

- verktyg för din känslomässiga läkning

"Det är inte tiden i sig som avgör  om såren läker,

utan vad du gör med denna tid."

OM SAMTALSTERAPI

Ibland kan vi känna att det finns saker i livet som inte blev som vi tänkte oss. Det kan skava, bromsa eller vara förknippat med rädsla och /eller skam. Oavsett vad du upplever som hindrande för dig så finns det en möjlighet i samtalsterapin att ta kontakt och förstå och därigenom komma vidare. Terapin ger dig nya verktyg att forma ditt liv som du önskar. 

OM DÖDEN & SORG

Sorg är en naturlig känslomässig reaktion vid tex dödsfall, separation, arbetslöshet eller annan situation då du tvingats in i förändringar utanför din kontroll. I vårt moderna samhälle har vi få eller inga redskap att använda för att ta oss vidare i sorgen. Dödscoaching och Sorgebearbetning är ett genomgripande och tryggt sätt att komma i kontakt och bearbeta utan att bli bedömd, analyserad eller kritiserad.

OM FÖRELÄSNINGAR

Är du intresserad av att boka en föreläsning om Sorg och förlust, om terapi eller om frågor som rör vår relation till döden? 

Vi talar sällan eller aldrig om sorg, förlust och frågor runt döden och vårt förhållningssätt kring detta.  Men sker det i grupp under ledda former kan var och en finna sina egna nycklar och reflektera över det som berör. Om-Sorg skräddarsyr ett passande format utifrån era förutsättningar.

Info om mig

Som samtalsterapeut möter jag många olika sorters sår och förluster hos människor. Alla  är unika och ska respekteras utifrån detta. Min egen livserfarenhet ger mig en god grund att bemöta andra i utforskandet mot ett sätt att bli fri från det som hindrar oss från att leva det liv vi vill.

Det obearbetade  skapar en känslomässig bromskloss och obearbetade känslomässiga sår har en förmåga att påverka livet negativt om vi inte väljer att  titta närmare på och förstå och sedan läka dem.


Jag heter Jessica Cederholm och är:

- Diplomerad samtalsterapeut från den 5-åriga samtalsterapeaut-utbildningen på PsykosyntesInstitutet Göteborg.


- Certifierad Dödsdoula vid DödsDoulan Skandinavien.


- Medlem i Psykosyntesföreningen, en yrkesförening för terapeuter, vilket innebär att jag har förbundit mig att följa de etiska regler föreningen satt upp för yrkesutövande terapeuter i Sverige. Dessa regler följer också den europeiska yrkesföreningen EFPPs krav för terapeuter som arbetar i Europa.


- Medlem i internationella  EPA (European Psychosynthesis Association).


- Certifierad Handledare i Sorgbearbetning från Institutet för Sorgbearbetning i Stockholm.


- Utbildad i MI - Motivational Interviewing (eller Motiverande Samtal som det heter på svenska), en samtalsform som syftar till att klienten via samtal och frågeställningar ska hitta motivation till att göra förändringar i sitt liv.


Jag håller också föreläsningar och coachar samtal om döden och vårt förhållande till den. Se mer under fliken DÖDEN & SORG.