DÖDEN & SORG

HEM >> 

DÖDEN & SORG

DÖDENSNACKET

En gång i månaden träffas vi i en mindre grupp om 10-12 personer för fördomsfria och nyfiket utforskandes amtal om döden. Det är öppna grupper så det kan vara olika personer som deltar varje gång.

Ett tema eller en frågeställning ligger till grund för samtalet och möjlighet att följa upp med individuella samtal finns.

När? 1 gång / månad (2 tim)

Kostnad: 220 kr/tillfälle, fika ingår

Anmäl ditt intresse via Kontaktsidan eller på facebook: Dödensnacket Gruppsamtal.

INDIVIDUELLT SAMTAL OM DÖDEN

Ibland vill man inte dela i grupp och då kan du boka enstaka samtalsträffar individuellt.  (1 tim)

Kostnad: 950 kr/tim.

Maila: info@omsorg eller klicka på "kontakt" och fyll i formuläret!


SORGBEARBETNING

Sorg är en naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga känslor som förlusten väcker inom oss.

I vårt moderna samhälle har vi lärt oss att inte visa vår sorg, "att vara stark", att gå undan och sörja i ensamhet och framför allt att fortsätta livet genom att ersätta förlusten. Dessa beteendemönster trycker ner känslorna och de lagras i dig som ofullbordad känslomässig kommunikation som ofta resulterar i känslor som gnager, att livet blir ett slags motstånd eller att vi återupprepar gamla mönster som vi egentligen vet inte är bra för oss.


Sorgebearbetning är ett konkret handlingsprogram baserad på drygt 30 års beprövad erfarenhet. Metoden är utarbetad av den ideella organsitationen The Grief Recovery Institute i USA grundat 1978 av John W James och Russel Friedman.  

Sorg och förlust handlar inte bara dödsfall och separationer. Att förlora ett jobb, relationsproblematik,  sjukdom eller att livet helt enkelt inte blev som man tänkt sig kan alla vara källor till att uppleva sorg.


Hur går det till?

Handlingsprogrammet för sorgbearbetningTM sker under 8 veckor  med en 1-timmes träff per vecka och däremellan gör du tydligt avgränsade hemuppgifter.

Våra möten sker i min lokal i centrala Göteborg eller online.

Sorg & förlustbearbetning baseras inte på gestaltningsövningar eller annan "dramaliknande" pedagogik utan vi använder oss av penna och papper som främsta hjälpmedel sittandes i fåtölj eller på stolar.


Varför ska jag gå 8 gånger?

Programmet för SorgebearbetningTM följer en noggrant beprövad arbetsordning där olika moment leder fram till varandra för att metoden ska ge resultat. Detta är en åttastegsprocess som avslutas med ett fullbordansbrev. Därför är det viktigt att alla 8 möten genomförs i rätt ordning.

SORGBEARBETNING

8 VECKOR

INDIVIDUELLT PROGRAM

Pris:


6400 kr, inkl moms
Paketet inkluderar:


8 möten á 60 min

                    Uppföljningssamtal